Jak odmawiać Różaniec?

Co to jest różaniec?

W historii pod pojęciem różaniec możemy znaleźć bardzo wiele znaczeń.
W średniowieczu różańcem nazywano wieniec róż. Róże były porównywane do modlitwy, jako duchowe kwiaty. A samo odmawianie Różańca porównywano z obdarowaniem Matki Boskiej kwiatami. Stąd nazwa modlitwy Różaniec – wieniec z róż, wieniec z modlitw.
Różaniec to również połączone ze sobą, przy pomocy metalowych pręcików i łańcuszków paciorki/koraliki np. z drewna oliwnego, nieraz nawleczone na kawałek rzemyka lub nitki, którego końce są związane.
Pojęcie Różaniec to też wspólne odmawiane modlitwy różańcowej, czyli nabożeństwa różańcowe.

jak odmawiać różaniec grafika, jak odmówić dziesiątkę różańca

Jak odmawiać Różaniec krok po kroku?

Modlitwę rozpoczynamy wykonując znak krzyża oraz odmawiając Wierzę w Boga. (Treść modlitwy zamieszczona poniżej).
Zaczynając od pierwszego paciorka odmawiamy:

 • „Ojcze nasz”
 • 3 x „Zdrowaś Maryjo” 
 • „Chwała Ojcu”
 • Wypowiadamy nazwę Tajemnicy Różańcowej
 • „Ojcze Nasz”
 • 10 x „Zdrowaś Maryjo „
 • „Chwała Ojcu”

Różańce drewniane z Ziemi Świętej

Różaniec tajemnice jak odmawiać?

Różaniec składa się z czterech części. Według przyjętych zwyczaji każdą tajemnicę omawiamy w inny dzień. W dalszej części wpisu opiszemy każdą z nich. Wyróżniamy:

 1. Część Radosną
 2. Część Światła
 3. Część Bolesną
 4. Część Chwalebną

Każda z części składa się z pięciu tajemnic. A więc łącznie jest 20 tajemnic. Tajemnica różańcowa to tak naprawdę części, opowieści życia Jezusa i Maryi od Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny po Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Każda część skłania nas do innych refleksji i przemyśleń.

Część Radosna Różańca - Jak odmawiać?

Tę część Różańca powinno odmawiać się w poniedziałek i sobotę.

 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie św. Elżbiety
 3. Narodziny Jezusa
 4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Część Światła Różańca - Jak odmawiać?

Z kolei część Światła powinno odmawiać się w czwartek.

 1. Chrzest Jezusa w Jordanie
 2. Wesele w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego
 4. Przemienienie na górze Tabor
 5. Ustanowienie Eucharystii

Różańce z drewna oliwnego

Część Bolesna Różańca - Jak odmawiać?

Bolesna część Różańca powinna być odmawiana  we wtorek oraz piątek.

 1. Modlitwa w Ogrójcu
 2. Biczowanie
 3. Ukoronowanie cierniem
 4. Droga krzyżowa
 5. Ukrzyżowanie

Część Chwalebna Różańca - Jak odmawiać?

Chwalebne tajemnice Różańca powinny być odmawiane  w środę oraz niedzielę.

 1. Zmartwychwstanie Jezusa
 2. Wniebowstąpienie
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie Maryi
 5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

Skąd podział tajemnic na dni tygodnia?

Taki podział zaproponował i określił go nasz Papież Polak Św. Jan Paweł II 16 października 2002 w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae.

„Według obecnej praktyki poniedziałek i czwartek poświęca się tajemnicom radosnym, wtorek i piątek  tajemnicom bolesnym, środę, sobotę i niedzielę  tajemnicom chwalebnym . Gdzie włączyć  tajemnice światła »? Zważywszy, że  tajemnice chwalebne  powtarza się przez dwa kolejne dni, w sobotę i w niedzielę, a sobota jest tradycyjnie dniem o silnym zabarwieniu maryjnym, wydaje się wskazane przenieść na sobotę drugie w ciągu tygodnia rozważanie  tajemnic radosnych, w których wyraźniejsza jest obecność Maryi. Czwartek pozostaje w ten sposób wolny właśnie na medytację  tajemnic światła. ”

— św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, p. 38

Warto wspomnieć, że Papież zaznaczył, że są to jednak propozycje i warto jest wybrać odpowiednią część Różańca do chwili oraz sytuacji, w jakiej aktualnie się znajdujemy. Jeśli w swoim życiu przechodzimy przez momenty sprawiające nam przyjemność, dające radość. Warto wtedy wybrać tajemnice światła lub chwalebne, jednak jeśli na naszej drodze pojawiają się chwile cięższe, trudny okres można wtedy wybrać tajemnice bolesne. Zawsze staramy się wybrać tajemnice, które uważamy, że dadzą nam więcej owoców i w których łatwiej będziemy w stanie połączyć się z Matką Boską oraz Jezusem.
Jeśli jednak nie wiemy jaka część różańca będzie odpowiednia w danej chwili warto dostosować się do zaleceń Papieża oraz Kościoła.

„To wskazanie nie ma jednak ograniczać słusznej wolności medytacji osobistej i wspólnotowej, z uwzględnieniem potrzeb duchowych i duszpasterskich, a przede wszystkim dat liturgicznych, które mogą sugerować bardziej odpowiednie dostosowania. Sprawą naprawdę wielkiej wagi jest to, by różaniec był coraz bardziej pojmowany i przeżywany jako droga kontemplacji. ”
— św. Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, p. 38

Różaniec drewniany z Jerozolimy

Ojcze Nasz tekst

Ojcze nasz, któryś jest w niebie święć się imię Twoje; przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi; chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie wódź nas na pokuszenie; ale nas zbaw od złego. Amen.

Wierzę w Boga tekst

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego; który się począł z Ducha Świętego; narodził się z Maryi Panny; umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekłów, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego; święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie; grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny. Amen.

Zdrowaś Maryjo tekst

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Różańce z drewna oliwnego

Matka Boska Różańcowa

Święto Matki Bożej Różańcowej, dawniej zwane Matki Bożej Zwycięskiej i Święto Różańca Świętego, to święto Kościoła obchodzone 7 października, w rocznicę decydującego zwycięstwa połączonej floty Świętej Ligi z 1571 r. nad flotą osmańską w bitwie pod Lepanto.
Zgodnie z tradycją dominikańską, w 1206 r. św. Dominik przebywał w Prouille we Francji, próbując nawrócić albigensów z powrotem na wiarę katolicką. Młody kapłan odniósł niewielki sukces, kiedy pewnego dnia objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna, która dała mu różaniec jako narzędzie do walki przeciwko heretykom. Podczas gdy Maryja przekazująca różaniec św. Dominikowi jest powszechnie uznawana za legendę, rozwój tej formy modlitwy zawdzięcza się wielu wyznawcom św. Dominika, w tym XV-wiecznemu księdzu i nauczycielowi, Alanusowi de Rupe. Święto Matki Boskiej Różańcowej obchodzone jest 7 października. Decyzją Pawła VI od 1969 roku.

Blog Małego Betlejem
Jak odmawiać Różaniec?
Nazwa wpisu
Jak odmawiać Różaniec?
Opis
Z tego wpisu dowiecie się jak poprawnie odmawiać różaniec. Jak wygląda różaniec? Jak odmawiać poszczególne części i tajemnice, chwalebne, radosne, światła oraz bolesne.
Autor
Publicysta
Małe Betlejem
Logo
Shopping Cart

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej przeczytasz w naszej Polityce prywatności