Różaniec

Różaniec dla Ciebie lub obdaruj nim bliską sobie osobę.

Dowiedz się jak powstają nasze różańce w Betlejem.

Boże Narodzenie 2023

Film - Jak powstają różańce

Czym jest różaniec?

Różaniec Święty lub pospolicie Różaniec odnosi się do wielu modlitw użytkowanych w Kościele katolickim oraz do sznurka z węzłami, lub paciorkami używanych do liczenia modlitw składowych. Gdy odnosimy się do modlitwy, słowo zazwyczaj zapisujemy wielką literą („Różaniec”). Natomiast w odniesieniu do koralików zapisujemy małą literą („różaniec”). A jak odmówić różaniec przeczytasz na naszym blogu

Różaniec Święty

Różaniec składa się z bloków po dziesięć koralików, zwanych dziesiątkami. Przekładając między palcami kolejne paciorki, wierni odmawiają modlitwę „Zdrowaś Maryjo”. Każda dziesiątka jest poprzedzona pojedynczym koralikiem, przy której wierni wymawiają jedną Modlitwę Pańską („Ojcze nasz”), po której tradycyjnie następuje jedna Chwała Ojcu. Gorliwi katolicy często odmawiają modlitwę „O mój Jezu” po „Chwała Ojcu”, która jest jedną z siedmiu modlitw fatimskich. Podczas odmawiania każdego z zestawów rozważa się jedną z Tajemnic Różańcowych.Przywołują one zdarzenia z życiorysu Jezusa oraz Maryi. Cały różaniec składa się z pięciu takich dziesiątek.

Różaniec w historii

Papież Pius V (urzędujący na przełomie 1566–1572) ustanowił 15 tajemnic różańca, oparte na długoletnim zwyczaju. Grupując tajemnice w trzy zestawy: Tajemnice RadosneTajemnice Bolesne i Tajemnice Chwalebne. W 2002 r. Papież Polak – Jan Paweł II postanowił, że należy dodać kolejny zestaw pięciu tajemnic, nazwanych potem Tajemnicami Światła. Zwiększając tym samym  całkowitą liczbę tajemnic do 20. Tajemnice chwalebne odmawia się w niedzielę i środę, a Radosne w poniedziałek i sobotę, Bolesna we wtorek i piątek oraz Światła w czwartek. Przez ponad cztery wieki kilku papieży promowało różaniec jako część kultu Maryi w Kościele katolickim i polegającą zasadniczo na medytacji nad życiem Chrystusa. Różaniec reprezentuje również katolicki nacisk na „uczestnictwo w życiu Maryi, w którym koncentruje się Chrystus” oraz temat mariologiczny „do Chrystusa przez Maryję”.

Tajemnice różańca

Tajemice Światła

 • Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Boże, dla własnego Syna otworzyłeś nie tylko niebiosa – ale gdy podjął się misji mającej zbawić ludzkość, dałeś Mu jako oparcie kochającą, ziemską Matkę z szeroko otwartym sercem. Pełna słodyczy towarzyszyła Ci w zbawczych wydarzeniach – dziś jest obecna przy każdym z nas z pomocnie wyciągniętą dłonią.
 • Wesele w Kanie Galilejskiej
Maryjo jakże aktywnie jesteś tu obecna. Syn przemienia wodę w wino – objawia swoją Boskość pośród ludzi, którzy zatroskani biegną do Ciebie, nie wiedząc, co się dzieje. Ty jedna wiesz jak się zachować i odważnie, z całą pewnością uspokajasz weselnych gości słowami: „zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5)
 • Głoszenie Królestwa Bożego
Panie Jezu obrałeś sobie Maryję na doskonałe narzędzie w jednaniu ze sobą grzesznych ludzi. To Ona właśnie dopełnia Twoje dzieło i kruszy serca grzeszników; w niej Twoje słowa i Twoje pragnienia przemieniają się w czyny miłości. Matczyną troską ogarnia zabłąkane dusze i z radością przyprowadza je do zdrojów Twojej miłości. Matko Dobroci, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu.
 • Przemienienie na górze Tabor
Przyjazne, pełne miłości obcowanie z Bogiem przemienia, daje siłę do ujawnienia się tego co od Boga pochodzi. Milcząca Oblubienico Bożego Baranka, nakłoń maje serce do naśladowania Twoich cnót – pragnę, by Bóg za Twoją przyczyną przemieniał mnie w Siebie.
 • Ustanowienie Eucharystii
„Miłosierdzie Jego z pokolenia na pokolenie”…. Bóg okazał ludziom wielkie miłosierdzie, pozostając z nami pod postacią chleba. Tylko ten, kto doświadczył Bożego miłosierdzia, potrafi dzielić się miłosierdziem z innymi. Zwiastunko Bożego Miłosierdzia w Tobie widzimy niedościgniony wzór dzielenia się darami otrzymanymi od Pana. Bóg pozostał z nami w Eucharystii, Ty pozostań z nami w łasce miłosierdzia.

Tajemnice Radosne

 • Zwiastowanie NMP
„Duch św. zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym” (Łk.1,35). Cały świat zastygł, przy Twoich ustach wyczekując ufnego „fiat”… „Maryjo, dotrzymał Bóg swego słowa, Ty w sobie Je nosi, bo Ten, co włada wszechświatem, w Twym czystym łonie spoczywa” (por. hymn brewiarzowy) Najmilsza Matko, dziękuję Ci za Twoje „tak” – ono przyniosło ludziom Zbawiciela świata.
 • Nawiedzenie św. Elżbiety
” A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie?” (Łk. 1,43) Maryjo, cała jesteś przepełniona miłością; Zawsze pojawiasz się tam, gdzie inni wyczekują pomocy. Przenikasz swym wejrzeniem wnętrze każdego człowieka, który znajduje się w potrzebie – a czynisz to z wielkim miłosierdziem, które uczy nas służebnego działania i wrażliwości serca na potrzeby innych.
 • Narodzenie Jezusa
„Przebudź się człowiecze, dla ciebie, powtarzam, dla ciebie – Bóg stał się człowiekiem!” (św. Augustyn) Tak długo wyczekiwany przez ludzkość Bóg – nadszedł. Lecz nie w majestacie, jak się spodziewano tylko w skrajnym ubóstwie… Z miłosierdzia ku ludziom słowo stało się Ciałem, a Ty Maryjo Drogą, po której na ziemię zstąpiła Miłość. Naucz nas zawierzenia Miłości Bożej.
 • Ofiarowanie w świątyni
„Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach, Boga zakrytego pod zasłoną ciała; w czystych objęciach tuli swoje dziecię, które jest w pełni Bogiem i człowiekiem” (hymn brewiarzowy) Wielkie szczęście dotknęło Cię Matko – nie zatrzymujesz go jednak dla siebie. W całości należysz do Boga i Jemu oddajesz wszystko, co najcenniejsze. Całkowicie zdana na Jego łaskę – oddajesz Bogu Jezusa.
 • Znalezienie w świątyni
Służebnico Pokorna, nadludzko zatroskana o Syna, nieustannie czuwająca nad Nim jako największym darem ludzkości. Struchlało zatrwożone serce Matki na fakt zniknięcia Syna. „Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do Mojego Ojca?” (Łk. 2,49) Ufnym milczeniem osłaniasz to czego zrozumieć teraz nie potrafisz… Uproś mi zapał i zatroskanie o sprawy Boże na wzór Twojego zatroskania o zaginionego Syna.

Tajemnice bolesne

 • Modlitwa w Ogrójcu
„Potem udał się na Górę Oliwną, upadł na kolana i modlił się; pogrążony w udręce jeszcze usilniej modlił się – a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię… Ojcze nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie” (Łk 22,39-45) Delikatna miłość Matki usuwa się na drugi plan, ponieważ wypełnia się czas, w którym Ojciec przez Syna niesie światu zbawienie – objawia światu swoje miłosierdzie.
 • Biczowanie Pana Jezusa
„Popatrz się duszo, jak cię Bóg miłuje” (Gorzkie żale) cichy Baranek, okrutnie biczowany – dla ciebie zeplwany… Maryjo, Bóg upodobał sobie w Tobie, dlatego od samego początku zanurzył Cię w zdroju swych niewyczerpanych łask. Wiedząc jak wiele otrzymałaś z Jego dobrotliwej ręki – sama patrząc na cierpienie Syna, litościwie spoglądasz na nas ludzi zadających Mu cierpienie, patrzysz pełna przebaczenia i miłosierdzia. „Wtedy żołnierze namiestnika, uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę, a do prawej ręki dali Mu trzcinę, przy tym pluli na niego, szydzili, brali trzcinę i bili Go po głowie mówiąc: Witaj królu Żydowski” (Mt. 27,27) Matko uczestniczysz w cierpieniach Jezusa. Ból tryska z Twojego serca; to kielich goryczy wypełnia się po brzegi… bez wahania Jezus wypija go do dna… Nadeszła godzina… „miej miłosierdzie dla nas i całego świata”…
 • Droga Krzyżowa
„Jezus z drżeniem bierze krzyż w ramiona, usty całuje, chociaż na nim skona. Lecz swoją śmiercią imię Ojca wsławi, a ludzi zbawi” (Pieśń) Przebaczająca Matko, to Ty właśnie byłaś obecna na drodze wiodącej na Golgotę…. Milczą Twe usta, a serce mówi: „Popatrz jestem służebnicą Pańską, niech mi się stanie wg słowa Twego”. To właśnie jest poddanie się woli Bożej. Zamilkłaś Matko Dobroci, pochylając czoło nad tajemnicą, lecz pełna ufności wpatrujesz się w cierpiące Oblicze Jezusa.
 • Śmierć na Krzyżu
„Ziemia się zatrzęsła – wszystko się spełniło” Ciało Jezusa zdjęte z krzyża spoczęło w ramionach Maryi, która głęboko przeżywała śmierć Syna. Ty patrzyłaś jak żołnierz otwiera Bok Bożego Miłosierdzia – z niego popłynęły łaski na świat cały. Proszę, zaprowadź mnie, pod krzyż i naucz przy nim trwać po sam koniec – by z Jezusem powiedzieć „wykonało się”.

Tajemnice chwalebne

 • Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Matko Przebaczająca, Twoje serce przeszyte mieczem boleści dziś w tajemnicy Zmartwychwstania Syna napełnia się radością doświadczenia nowego wymiaru życia, do którego zmierza każdy z nas. Wzbudzaj w nas pragnienie nieba i pośród ziemskich dróg prowadź na spotkanie z Jezusem Uwielbionym.
 • Wniebowstąpienie
Bóg nie wyczerpuje się w swoim miłosierdziu, lecz pomnaża je również przez Twoją Osobę Maryjo. Poprzez Ciebie udziela nam niezliczonych łask. Wskaż jak odradzać się dla Niego w naszym ziemskim życiu.
 • Zesłanie Ducha Świętego
Matko, przeobfita łaska wylała się na Ciebie przez Ducha św. już u początku Twojego ziemskiego życia, a Ty w pokorze i wdzięczności serca zauważasz swą małość przy Bożej wielkości. Stałaś się przedmiotem upodobania Bożego i dlatego On powierzył Ci opiekę nad swoim Synem od narodzin w ubogiej stajence po konanie na krzyżu. Tak jak z miłości zawsze byłaś blisko Syna, prosimy bądź blisko nas odsłaniając przed nami świat swojego miłosierdzia.
 • Wniebowzięcie Maryi
Maryjo, Bóg wziął Cię do nieba z czystym sercem i nieskalaną duszą, pełną dobroci, miłosierdzia i ciepła. Mimo tak wielkiego zaszczytu nie opuściłaś grzesznego człowieka, lecz nadal pochylasz się nad nim i jego słabością – zawsze gotowa się wstawić. Dziękuję Ci za to najczulsza Matko.
 • Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi
Matko, Twoja pokora, uniżenie i całkowite zawierzenie Bogu wyniosło Cię do godności Królowej Nieba. Zaszczytne tytuły nie przemieniły Twojej natury. Nadal pozostajesz cicha, wierna i całkowicie oddana Bogu. Służysz Mu nadal, kierując ludzi ku Bożemu Majestatowi, nie zatrzymując ich wzroku na sobie. „Od śmierci Pana Jezusa Maryja stała się naszą Matką Miłosierdzia, albowiem wyjednała nam łaski i sprowadza Miłosierdzie Boże na nas”. Dziękujmy Bogu za zaufanie, jakim obdarzył Matkę Swego Syna i za Jej pokorne „fiat”, które przemieniło świat: „wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy! Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie!”.

Różańce w Małym Betlejem

Różańce – blisko w modlitwie

W naszym sklepie online Małe Betlejem oferujemy szereg wyjątkowych produktów wykonanych przez najlepszych artystów z Ziemi Świętej. Wśród nich znajdują się m.in. różańce, które są nieodłącznym elementem rozmowy z Bogiem i Maryją – cichej modlitwy. Trudno wyobrazić sobie chrześcijanina bez różańca, dlatego w naszej ofercie prezentujemy takie modele, które odpowiedzą na potrzeby każdego. Ponadto modlitwa różańcowa jest doskonałą drogą do bliskości z Bogiem, Jezusem i Jego Matką, a żeby dostąpić ich łask, należy właśnie trwać w żarliwej modlitwie, umacniając swoją wiarę i czynić dobro. Różańce są niezwykle lekkie i nie ciążą w plecaku, torebce czy w kieszeni. Składają się z przepięknych paciorków drewnianych i z masy perłowej. Potrzebujesz różańca rozpinanego na szyję? A może jego wersję mini? Co powiesz na różaniec z wodą z rzeki Jordan lub z certyfikatem „Jerusalem”? Wszystko to masz możliwość kupić w e-sklepie Małe Betlejem, wspierając jednocześnie wspólnotę chrześcijańską z Ziemi Świętej.

Różaniec drewniany

Zdecyduj się na delikatny różaniec z drewna oliwnego lub z masy perłowej, obdaruj nim bliską osobę umiłowaną w Bogu i ciesz się spokojem modlitwy na co dzień. To bezsprzeczny symbol wiary chrześcijańskiej, niezbędny element uroczystości kościelnych związanych m.in. z Pierwszą Komunią Świętą, Bierzmowaniem czy święceniami kapłańskimi, dlatego warto mieć swój różaniec zawsze przy sobie, niezależnie od sytuacji. Oferujemy również pachnącą drewnem oliwnym rzeźbioną szkatułkę z różańcem z wizerunkiem Ostatniej Wieczerzy i sygnowaną napisem „Jerusalem”. Jeśli planujesz pielgrzymkę do Ziemi Świętej, taki produkt będzie idealny na początek drogi do zbawienia. Zapraszamy na zakupy i służymy radą!

Sny o różańcu

Sny o różańcu mają rozmaite znaczenie, a możemy się o tym dowiedzieć z artykułu A.Christiana. Czy warto wierzyć w znaczenie snów oraz, czy powinniśmy wierzyć w sny jako Chrześcijanie? Na to pytanie odpowiada nam ś.p. ks. Krzysztof Grzywocz

Sen o białym różańcu

Czystość, bo tak zazwyczaj kojarzymy kolor biały – kiedy śnisz o białym różańcu, oznacza to, że czujesz się nieczysta/y. Musisz dobrze ocenić swoje działania i zacząć szukać czystości duszy.

Sen o złotym różańcu

Złoto to nie tylko przepych i bogactwo, ale także reprezentuje wiarę. Kiedy śnisz o złotym różańcu, oznacza to, że musisz zacząć szerzyć świadectwo swojej wiary. Może pora z uśmiechem pomagać innym.

Sen o przerwanym różańcu

Kiedy we śnie widzisz rozerwany różaniec, zwykle oznacza to negatywną relację między Tobą, a Bogiem. Twoja wiara jest niepewna i doświadczasz próby. Dlatego popracuj, nad poprawą swojej relacji ze Stwórcą.

Sen o trzymaniu różańca

Jeśli we śnie trzymałaś/eś różaniec, ten sen może symbolizować, że jesteś gotowy na kontakt ze swoim wnętrzem. Tak więc taka wizja może mówić nam, że wchodzisz na nowy etap życiowy. Codziennie wzmacniaj swoją wiarę w Boga.

Sen o drewnianym różańcu

Sen o drewnianym różańcu pokazuje, że starasz się być szlachetny i użyteczny jak surowiec, który od lat towarzyszy ludiom – drewno. Jesteś gotów, by przez swoją wiarę w Boga,  pomagać innym i zawsze bronić sprawiedliwości. Ten sen jest wezwaniem do kontynuacji wybranego celu życiowego.

Sen o modlitwie różańcowej

Kiedy śnisz o modlitwie z różańcem w dłoni, świadczy to o doskonałej postawie katolickiej, chcesz być blisko Boga. Jest to bardzo pozytywny sen, ponieważ Twoja wiara jest bardzo silna i wzmacniasz ją, nawet gdy śpisz.

Sen o srebrnym różańcu

Srebro jest zwykle znakiem instynktu i uczciwości. Dlatego jeśli przyśnił Ci się srebrny różaniec, oznacza to, że przechodzisz przez niepewną sytuację. Nie wiesz, co zrobić, aby stawić czoła trudnościom. Pomocna jest wiara, która pokaże Ci drogę, przez robienie tego, co właściwe.

Sen o zdobyciu różańca

Kiedy we śnie znajdujesz lub dostajesz różaniec, pokazuje to, że Bóg jest zawsze z Tobą i Cię prowadzi. Możesz czuć się bezpiecznie z ludźmi wokół ciebie. Sprawia to, że rozumiesz znaczenie ludzi w Twoim życiu i doceniasz ich obecność.

Sen o czarnym różańcu

Czarny różaniec we śnie symbolizuje pustkę w duszy. Możesz czuć, że prześladuje Cię samotność lub to, co robisz, straciło dla Ciebie pierwotne znaczenie. To, co należałoby zrobić, to znaleźć właściwy sposób na odnalezienie Boga. To najlepsza rzecz, aby uczynić swoje życie szczęśliwym i wypełnić pustkę.
Shopping Cart

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Więcej przeczytasz w naszej Polityce prywatności